KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel. (8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 


< Skelbimai >
   2020-04-24
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ŠEŠTOJO ŠAUKIMO TARYBOS PENKIOLIKTOJO POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2020 M. BALANDŽIO 29 D. 14 VAL., DARBOTVARKĖ
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4, 6 dalimis, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 4 dalimi ir Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 16 d. sprendimu Nr. TS V(11)-2539 patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos veiklos reglamento 75 punktu:
1. Šaukiu Savivaldybės tarybos posėdį 2020 m. balandžio 29 d. 14 val. Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis.

2. Tvirtinu Kazlų Rūdos savivaldybės šeštojo šaukimo tarybos penkioliktojo posėdžio, vyksiančio 2020 m. balandžio 29 d. 14 val., darbotvarkę (pridedama).
Šis potvarkis per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, 44240 Kaunas) arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
 

 

Savivaldybės meras                                                     Mantas Varaška

 

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ŠEŠTOJO ŠAUKIMO TARYBOS PENKIOLIKTOJO POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2020 M. BALANDŽIO 29 D. 14 VAL., DARBOTVARKĖ 

1. Dėl Priėmimo į Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Beta Zaveckienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.

2. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-01-20 sprendimo Nr. TS-1 pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja Beta Zaveckienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.

3. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių skaičiaus 2020-2021 mokslo metais nustatymo. Pranešėja Beta Zaveckienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.

4. Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Kazlų Rūdos savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Pranešėja Beta Zaveckienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.

5. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos sporto centro 2019 metų veiklos ataskaitai ir Finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėjas Giedrius Gorianovas, direktoriaus pavaduotojas, laikinai atliekantis direktoriaus funkcijas.

6. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai ir Finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėjas Arūnas Aleksa, Kazlų Rūdos savivaldybės priešgaisrinės tarnybos direktorius.

7. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai ir Finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja, Irena Raulinaitienė, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos direktorė.  

8. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai ir Finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Jūratė Savaikaitienė, Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė.

9. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro 2019 metų veiklos ataskaitai ir Finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėjas Valdas Andriuškevičius, Kazlų Rūdos savivaldybės Kultūros centro direktorius.

10. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos pradinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai ir Finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Lina Laužaitienė, Kazlų Rūdos pradinės mokyklos direktorė.

11. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos „Elmos" mokyklos-darželio 2019 metų veiklos ataskaitai ir Finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Asta Ališauskienė, Kazlų Rūdos „Elmos" mokyklos-darželio direktorė.

12. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos vaikų lopšelio-darželio „Pušelė"  2019 metų veiklos ataskaitai ir Finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Irena Bučinskienė, Kazlų Rūdos vaikų lopšelio-darželio „Pušelė" direktorė.

13. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos „Saulės" mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai ir Finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Daiva Dabrilienė, Kazlų Rūdos „Saulės" mokyklos direktorė.

14. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos sav. Antanavo pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai ir Finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Daiva Dabrilienė, laikinai einanti Kazlų Rūdos sav. Antanavo pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas.

15. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešosios bibliotekos 2019 metų veiklos ataskaitai ir Finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Vilija Šemetienė, Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešosios bibliotekos direktorė.

16. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos sav. Bagotosios pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai ir Finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Aldona Aputienė, Kazlų Rūdos sav. Bagotosios pagrindinės mokyklos direktorė.

17. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos sav. Jankų pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai ir Finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Irena Ozerenskienė, Kazlų Rūdos sav. Jankų pagrindinės mokyklos direktorė.

18. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai ir Finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Milda Palkauskaitė, Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas.

19. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai ir  Finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Irena Kašauskienė, Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos direktorė.

20. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai ir Finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Asta Daugirdė, Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos direktorė.

21. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų veiklos ataskaitai ir Finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Augustina Vokietaitienė, VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė.

22. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Kazlų Rūdos ligoninės 2019 metų veiklos ataskaitai ir Finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėjas Rolandas Vosylius, VšĮ Kazlų Rūdos ligoninės direktorius

23. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja Inga Kaminskienė, Savivaldybės kontrolierė.

24. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo. Pranešėjas Egidijus Jankauskas, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas.

25. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo. Pranešėjas Egidijus Jankauskas, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas.

26. Dėl Daivos Dabrilienės, laikinai einančios Kazlų Rūdos sav. Antanavo pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas, atleidimo iš pareigų. Pranešėja Stasė Pečkienė, Personalo administravimo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.  

27. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo. Pranešėja Giedrė Stankevičienė, Finansų skyriaus vyriausioji specialistė. 

28. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-02-17 sprendimo Nr. TS-33 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo. Pranešėja Giedrė Stankevičienė, Finansų skyriaus vyriausioji specialistė. 

29. Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Pranešėja Giedrė Stankevičienė, Finansų skyriaus vyriausioji specialistė. 

30.  Dėl viešosios įstaigos Kazlų Rūdos ligoninės direktoriaus mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies. Pranešėja Inga Gudynaitė, Administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja).

31. Dėl viešosios įstaigos Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies nustatymo. Pranešėja Inga Gudynaitė, Administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja).

32. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo. Pranešėja Inga Gudynaitė, Administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja).

33.  Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Inga Gudynaitė, Administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja).

34. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo. Pranešėja Judita Simonavičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

35. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2019-05-15 sprendimo Nr. TS-111 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo" 1 punkto pakeitimo. Pranešėjas Mantas Varaška, Savivaldybės meras.

Bendrojo pobūdžio reikalų aptarimas, informacija.

________________

 


Atgal Spausdinimo versija Archyvas

Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

 

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA